JIANGMEN GUANGDONG PLASTIC CO.,LTD.

COPYRIGHT © 2018 Jiangmen Guangtong Plastic Co., Ltd.    Support: www.300.cn   Jiangmen    粤ICP备18039761号

Scan QRcode Share to WeChat

Online
contact number

0750-3718642


Jiangmen Guangtong Plastic Co., Ltd.

Address: No. 1, Tangxi Miaogangfang, Hetang

Town, Pengjiang District, Jiangmen City,

Guangdong,China
Phone number: 0750-3718642

E-mail:mr.xu@jmgtsl.cn
Contact: Manager Xu

Mobile  QR code

CONTACT

Online message


National hotline: 0750-3718642
Phone number: 0750-3718642
Contact: Manager Xu

 

Mobile  QR code